Runpometer RM35 nyní kalibrovaný!

V sortimentu nově nabízíme unikátní digitální přístroj pro měření délky kabelů RUNPOMETER RM35 v kalibrované (cejchované) verzi. Kalibrovaná i nekalibrovaná verze RM35 měří stejně a oba splňují třídu přesnosti III (platí od 5 m).

Označení zkoušky u kalibrované verze:

- Zkušební štítek na zadní straně RM35
- Průběžné sériové číslo, např. E1002821
- Rok přezkoušení
- Číslo notifikované zkušebny
- Pečetní štítek
- Štítek o následné kalibraci na přední straně
- 2 pečetní štítky uvnitř přístroje
- Prohlášení (certifikát) o shodě podle modulu F 

Poznámka: Platnost kalibrace 2 roky. Následná kalibrace (cejchování) musí být provedena po 2 letech certifikovanou zkušebnou v dané zemi.

Více informací:
10184 (kalibrovaný s certifikátem)
10172 (nekalibrovaný)